Изработка на ХТЗ Опрема по нарачка од домашно производство со увозни репроматеријали од проверени производители, готови производи како облека, обувки, заштита за глава и очи како и потрошен материјал за еднократна ХТЗ заштита од реномирани Европски производители.