Neoform MED FF

Детергент и дезинфициенс, течен концентрат

  • -бактериоцид
  • -туберкулоцид
  • -вируцидно
  • -квастицидно
  • -активно против C.difficile

 

За чистење и дезинфекција на површини и медицински инвентар.