Neoform K plus

Детергент и дезинфициенс, течен концентрат

  • -бактериоцид
  • -вируцид
  • -квастицид
  • без бои и парфеми

За комбинирано чистење со дезинфекција на сите површини и предмети.

Description

Детергент и дезинфициенс, течен концентрат