Neodisher Z

Неутрализирачки агенс, течен концентрат

  • -содржи органски киселини
  • -не содржи сурфактанти

 

Средство за неутрализација на алкални остатоци при машинско чистење на инструменти и прибор во лаборатории и медицински установи