Neodisher special plus

Детергент, течен концентрат. Содржи:

  • -фосфати

Успешно го остранува бигорот во машините, греајачите. Погоден за порцелан,пластика, стакло, инокс и друго.