Neodisher Septo PreClean

Детергент и дезинфициенс, течен концентрат

 

  • -бактериоцид
  • -вируцид
  • -квастицид

 

Детергент за рачно чистење и дезинфекција на (термостабилни и термолабилни) инструменти и ендоскопи, како и за пред- перење (со потопување). Одличен перформанс и компатибилен на материјалите.