Neodisher Septo DN

Дезинфициенс, течен концентрат

  • -бактериоцид
  • -фунгицид
  • -туберкулоцид
  • -вируцид

За машинска дезинфекција на ендоскопи и други термолабилни инструменти. Високо ниво на дезинфекција со намален ризик од вдишување.