Neodisher SBK

Комплексирачки агенс за плакнење, течен концентрат. Содржи:

  • -органски киселини

За машинско репроцесирање на ноќни садови, нокшири и писоари. Овозможува брзо сушење, спречува таложење бигор во деловите од машините (цевки, грејачи, генератори на пареа) и не пени.