Neodisher MediClean forte

Детергент, течен концентрат. Содржи:

  • Алкални донори
  • Ензими
  • Сурфактанти

За машинско и рачно чистење на сите видови медицински инструменти и ендоскопи (термостабилни и термолабилни). Универзална примена и одличен према материјалите.