Neodisher LaboClean A8

Алкален детергент, прашок

  • -без сурфактанти

За машинско репроцесирање на лабораториско стакло. Успешно ги остранува сите видови органски остатоци, фармацеутски остатоци, крв, остатоци од храна, протеини и други остатоци.