JSP шлем Evo 3 со вентилација и тркалце за подесување ПЛАВ