3M slem G3000 со вентилација и тркалце за подесување БЕЛ