Ефикасната хигиена во објектите, ресторани и кетеринг , хотелите и канцелариите бараат повторливо добар резултат, висока продуктивност и безбедност на површините и за операторите за хигиена. Дневни опреации за хигиена на просториите во лоби, соби, канцелариите, тоалети, генерално чистење на истите како и специјален третман на површинете за постигнување на високо квалитетен изглед во вашите објекти се апликации на кои нашата фирма може да излезе во пресрет преку имплементација на соодветни детергенти, решенија за заштита и нега на површини, опрема за чистење (колички, крпи, мопинг, машини и усисувачи) и соодветена обука и едукација. За таа цел ви нудиме целосни решенија со имплементација на проверени материјали и хигиенски концепт со проверени европски производители.