Гемикс ДООЕЛ е основана 1990 година. Во изминатите 30+ години ГЕМИКС ДООЕЛ ја специјализираше својата палета на производи за производство и продажба по нарачка на ХТЗ облека и опрема за противпожарни/армиски/полициски сили и униформи и текстил за медицинскиот и угостителскиот сектор. Од 2020 година решивме да ги прошириме нашите деловни активности и на пазарот за професионални решенија за хигиена и превенција од инфекции кои наоѓаат примена во- медицински сектор (приватни и јавни болници и здравствена установа), фармацевтските индустрии и продукциите регулирани со GMP, лаборатории, прехранбениот сектор и хорека, чистење на објекти, професионални сервиси за перење алишта и веш.

     За таа цел нашата компанија изгради нов и силен тим и инфраструктура со:

– имплементација на ISO9001, ISO2200,
– регистрирани за дејност за промет со хемикалии (Министерство за Здравство), регистрирани за дејност за промет со медицински помагала (МАЛМЕД), регистрирани хемикалии биоциди и медицински помагала (над 70+ производи), регистрирани за промет со хартија
– силна корелација партнерски однос со реномирани европси производители и брендови како:

Dr.Weigert од Германија – Производител на висококвалитетни детергенти/дезинфектанти и биоциди, повеќето во класа на медицински средства за хигиена и репроцесирање на медецински инструменти, болничка дезинфекција, хигиена на лабораториски стакларии и хигиена и фармација. Познати брендови: Neodisher®

Bufa од Германија – Производител на професионални детергенти, дезинфектанти за професионална хигиена во кујни, објекти, индустрија за храна, професионални перални и сервиси за шерење алишта и хемиско чистење. Познати брендови: Tolo, Omnia, Petrosol, Oldomat, Ozerna, Lizerna. Многу популарен концепт Bufa Care 4.0 за wet cleaning концепт на мокро перење осетлив веш во сервиси за перење (волна, кожа, јакни, осетливи ткаенини)

Wetrok од Швајцарија – Производител на комплетна линија машини за чистење подови и поврпини за објекти, како и интегратор на комплетни решенија за професионална хигиена, третман на подиви, алактки и опрема за хигиена. Познати брендови: Discomatic Mambo, Discomatic Bolero, Duomatic, Divermatic, Sprinter, Wetco, Granuline.

Hydroflex од Германија – Производител и интегратор на хигиенски концепти и опрема за лична заштита и хигиена за фармацевтска индустрија во чисти соби (clean room) решенија за сите GMP класи. Познати брендови: PurMop®, PurWipe®.

Vileda Professional од Германија – Производител на мопинг опрема за хогиена како дел од Vileda со сите брендови.

MaiMed од Германја – Производител и интегратор на концепти на производи за заштита на раце – ракавици за лична заштита, медицински ракавици, ракавици за хирурзи, санитетси материјал гази мантили за еднократна употреба и средства за хигиена и дезинфелција во болнички установи. Познати брендови: MaiMed®, MyClean®.

Miele Professional од Германија – Производител на професионални машини за перење алишта, медицински инструменти, лабораториски стакларии, кујнски садови. Познати брендови: Little Giants, Honeycomb, ProClean

Injecta од Италија – Производител на системи за дозирање на детергенти. Познати брендови: Synergy, Rainbow, Olimpia, Dilute Plus дозирни системи.

Brightwell од Англија – Производител на дозирно системи за детергенти и галантерија дозирање на хартија за хигиена. Познати брендови: Myriad, Mercury, Modular, Sanidose диспензери за сапуни и хартија како и Quantura, Brightlogic дозирни системи за машини за садови и алишта.

Focus од Турција – Производител на професионална хартија за раце и тоалети.

Deltpapir од Хрватска – Производител на професионална хартија за раце и тоалети. Познати брендови: Ola’la.

FDT Fragrance Delivery Technologies од УАЕ – Производител на озонери за простории. Познати брендови: Oxygen®Powered, Viva!tme E, FAB30tm.